Dé embedded netwerk specialist
+31-40-2301.922

Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaard je dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn.

Alle rechten voorbehouden

Twincomm behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud van deze website te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Twincomm behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Twincomm geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt 'in de staat waarin het zich bevindt' en 'zoals beschikbaar'. Twincomm wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de inhoud, van de hand. Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Twincomm. Twincomm is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites

Twincomm houdt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd.

Auteursrechten

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen methodieken, hard- of software, audio, video, tekst en foto's) behoren toe aan Twincomm of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Twincomm is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Ixxat, het Ixxat-logo, gebruikte foto’s en productspecificaties behoort copyright en eigendom toe aan HMS Technology Center Ravensburg GmbH, Ravensburg te Duitsland. HMS, het HMS-logo, gebruikte foto’s en productspecificaties behoort copyright en eigendom toe aan HMS Industrial Networks AB, Halmstad te Zweden. CiA, CANopen en hun logos behoort copyright toe aan CAN in Automation e.V., Nürnberg te Duitsland

Algemene voorwaarden

Op al offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, facturen en feitelijke prestaties van Twincomm zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17074116. Klik hier voor een PDF van deze voorwaarden.

© Twin Industrial Communication Systems VoF

Deze website wordt beheerd door en valt onder de verantwoordelijkheid van Twin Industrial Communication Systems VoF (verkort ‘Twincomm’) te Veldhoven.

Indien je een vraag of opmerking hebt over deze voorwaarden, of op deze site informatie tegenkomt, waarvan je denkt dat deze onjuist of onvolledig is, dan stellen wij het op prijs als je ons hierover wilt informeren via onze contactpagina.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 2 januari 2017